Bevalling header

Bij een keizersnede wordt de baby met een operatie via de buikwand wordt geboren. Er zijn diverse medische redenen voor een keizersnede. De keizersnede wordt ook wel sectio genoemd.

keizersnede

Geplande keizersnede

Als er tijdens de zwangerschap problemen ontstaan, verwijst de verloskundige je naar de gynaecoloog. Het kan zijn dat de gynaecoloog op een bepaald moment, in overleg met jou, besluit dat een bevalling per keizersnede veiliger is voor jou of je baby, dan een vaginale bevalling. Dan wordt een keizersnede gepland.

Ongeplande keizersnede

Soms blijkt tijdens de bevalling dat een natuurlijk bevalling niet (verder) mogelijk is. Bijvoorbeeld doordat de baby in moeilijkheden is of als een vaginale bevalling niet lijkt te lukken. Dan wordt overgegaan tot een keizersnede. Binnen 45 minuten wordt de baby geboren. Als je baby in nood is, gebeurt de keizersnede sneller.


Risico's

De keizersnede is een zware buikoperatie. Aan elke operatie zitten risico’s, dus ook aan de keizersnede. De meest voorkomende problemen na een keizersnede zijn: bloedarmoede, een blaasontsteking of een beschadiging van de blaas, een nabloeding in de buik, wondinfectie, trombose, blaasbeschadiging of darmen die niet op gang komen. Door de keizersnede ontstaat een litteken in de baarmoeder. Er bestaat een kleine kans dat dit litteken gaat scheuren bij een volgende bevalling. Alle volgende bevallingen na een keizersnede moeten daarom plaatsvinden in het ziekenhuis onder leiding van de gynaecoloog. Ook is er een kleine kans dat tijdens een volgende zwangerschap de moederkoek ingroeit in het litteken van de keizersnede. Dit kan na de bevalling leiden tot veel bloedverlies; soms moet dan de baarmoeder verwijderd worden.

Klinischebevalling


De operatie

KeizersnedeFotoGeboorteLaVieverloskundigen

Voor de operatie krijg je meestal een ruggenprik. Hierbij wordt alleen je onderlijf verdoofd en maak je de geboorte van de baby dus bewust mee. Een ruggenprik is ook minder risicovol voor jou dan een narcose. Als de baby snel geboren moet worden, krijg je een algehele narcose. 


Vrouwvriendelijke/ gentle sectio

Tijdens de vriendelijke keizersnede wordt de sfeer in de operatiekamer aangepast. Het is er warmer, het licht is er zachter en er kan muziek worden gedraaid. Je ziet de baby geboren worden en je krijgt hem na een korte check up bij je. Het blijkt dat moeders hierdoor minder stress en minder pijnbestrijding bij het hechten hebben. Daarnaast hebben ze een goede start van de borstvoeding én het is goed voor de band tussen moeder en kind. De vrouwvriendelijke keizersnede is nog niet in elk ziekenhuis mogelijk

GentleSectioLaVieVerloskundige


Na de operatie

Als alles goed gaat, mogen jij en de baby op de derde dag na de operatie weer naar huis. Daar krijg je nog de resterende kraamzorg. Als je baby nog niet naar huis mag, kun je ook in het ziekenhuis blijven. In dat geval komt er geen kraamzorg meer thuis.

De keizersnede is een zware buikoperatie. Je moet hier goed van herstellen. Het duurt ongeveer 6 weken voordat je weer normaal huishoudelijk werk kunt doen of mag autorijden.

Kinderwens

zwemmers

Zwangerschap

Zwangerschap

Nazorg

Kraamtijd

Anticonceptie

zwemmers