lavie gebouw

Wat doet de verloskundige?

Een Verloskundige begeleidt zwangere vrouwen voor, tijdens en na hun bevalling, en steeds vaker ook al voor de zwangerschap. Zij is verantwoordelijk voor de gezondheid van moeder en kind. Verder biedt ze jou en je partner informatie en ondersteuning.

Verloskundigenpraktijk La Vie wat doet de verloskundige

Een Verloskundige begeleidt zwangere vrouwen voor, tijdens en na hun bevalling, en steeds vaker ook al voor de zwangerschap. Zij is verantwoordelijk voor de gezondheid van moeder en kind. Verder biedt ze jou en je partner informatie en ondersteuning.


Medicus en coach

Verloskundigenpraktijk La Vie medicus en coach

De Verloskundige is in de eerste plaats een medisch deskundige. Op grond van haar medische kennis is de verloskundige in staat om de juiste onderzoeken te doen, adviezen te geven en om te beslissen wanneer ze een vrouw moet doorverwijzen naar een gynaecoloog of andere specialist. Maar een Verloskundige is meer: zij is ook een coach tijdens de hele zwangerschapsperiode.

In die rol is zij een bron van informatie op allerlei gebieden, van erfelijkheidsonderzoek tot het regelen van kraamzorg. Daarnaast is zij een vertrouwenspersoon. Een goede vertrouwensband tussen cliënt en Verloskundige kan het verschil uitmaken tussen een positief of negatief ervaren bevalling. Ook bij de begeleiding tijdens de zwangerschap is die vertrouwensband belangrijk, bijvoorbeeld wanneer er intieme of moeilijke kwesties rondom de zwangerschap moeten worden besproken.

 

Wat doet je Verloskundige

Van kinderwensspreekuur tot afsluitend onderzoek zes weken na de bevalling: de Verloskundige begeleidt het hele traject.

De Verloskundige als casemanager

De Verloskundige streeft naar optimale samenwerking met collega-verloskundigen en andere beroepsbeoefenaren binnen en buiten de eigen praktijk. Ze verwijst adequaat door en draagt bij aan effectieve en disciplinaire samenwerking in de ketenzorg.

Met wie werkt de Verloskundige samen?

De verloskundige speelt een sleutelrol in de hele periode rondom zwangerschap en geboorte. Ze heeft te maken met uiteenlopende vragen van haar cliënten. Daarom heeft een Verloskundig contact met veel andere (medische) beroepsbeoefenaren: huisarts, kinderarts, gynaecoloog, verpleegkundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamverzorgsters e.d.


Kinderwensspreekuur

Het kinderwensspreekuur heeft twee doelen: het geven van voorlichting om de kans op een gezond kind te vergroten en het inschatten van de risico’s op mogelijke problemen of afwijkingen.

Kwaliteitsregister Verloskundigen

Verloskundigen werken volgens de standaarden en overige richtlijnen van de beroepsgroep en zorgen dat hun kennis en vaardigheden op peil blijven.

Wet BIG

De opleiding en de bevoegdheden van de verloskundige zijn gebaseerd op de Wet beroepsuitoefening individuele gezondheidszorg (Wet BIG). In deze wet zijn zaken geregeld als vaardigheden en bevoegdheden van Verloskundigen.

 

Kinderwens

zwemmers

Zwangerschap

Zwangerschap

Nazorg

Kraamtijd

Anticonceptie

zwemmers