zwanger header

De eerste controle

la vie 183

De eerste zwangerschapscontrole vindt plaats rond de 7-8e zwangerschapsweek en duurt +/- 60min.

Heb je bloedverlies in deze zwangerschap (gehad), of is een eerdere zwangerschap geëindigd in een miskraam dan kun je al eerder een afspraak bij ons maken. Zo kunnen wij al vroeg kijken hoe het op dat moment met de zwangerschap gaat. Je mag dan elke week komen voor een echo.

Mocht je voor de eerste controle vragen hebben, dan kun je ons altijd bellen/mailen!

Wat wordt gedaan?

 • We geven uitleg over de praktijk
 • We stellen vragen over de medische voorgeschiedenis van de client en de familie
 • We bespreken eventuele voorgaande zwangerschappen/ bevallingen. Mocht je in het bezit zijn van informatie over het verloop hiervan, neem deze dan mee.
 • We geven veel uitleg en voorlichting, er worden ook bepaalde onderzoeken besproken
 • We stellen vragen over de leefwijze, medicatiegebruik e.d. Gebruik je in de zwangerschap medicijnen, neem deze dan mee of schrijf op om welk medicijn en welke dosering het gaat

 

 • We berekenen de uitgetelde datum aan de hand van de eerste dag van de laatste menstruatie, de datum van de zwangerschapstest en de uitslagen van de echo
 • Tijdens deze controle wordt een echo gemaakt op de praktijk. Zorg ervoor dat je blaas gevuld is voor de echo!
 • We geven je een formulier mee om bloedonderzoek te verrichten- De groei van de baarmoeder wordt bekeken- De bloeddruk wordt gemeten

Vervolgcontroles

Lavie controlle

Wij vinden het erg belangrijk dat er tijd genomen wordt op het spreekuur.
Alle vervolgcontroles nemen bij ons ongeveer 15 min in beslag.

Wanneer wij belangrijke onderwerpen te bespreken hebben bijvoorbeeld: Borst/flesvoeding, het geboorteplan, de bevalling e.d. duurt het gesprek ongeveer 30 min.
Zo is er genoeg tijd en ruimte om alles wat belangrijk is te bespreken.

Wat wordt er gedaan bij de vervolgcontroles?

vervolgcontroles
 • Neem altijd je zwangerschapskaart mee die je van ons gekregen hebt
 • We meten je bloeddruk
 • We controleren de groei van de baarmoeder en de baby
 • We bepalen de ligging van de baby (vanaf +/- 28 weken)
 • We controleren het hartje van de baby (vanaf 12 weken)
 • We maken regelmatig een echo (indien gewenst)
 • We bespreken belangrijke dingen die op dat moment in de zwangerschap van belang zijn
 • Je mag natuurlijk altijd vragen stellen, of dingen bespreken die voor jou belangrijk zijn
 • We controleren de urine of het bloed (op indicatie)
 • Bij 30 weken controleren we bij iedereen nogmaals het ijzergehalte in het bloed d.m.v. een vingerprik op de praktijk.

Hoe vaak kom je op controle?

 • Het is gebruikelijk om in het begin van de zwangerschap om de 4 weken op spreekuur te komen.
 • Vanaf 20 weken kom je om de 3 weken,
 • Na 30 weken om de 2 weken en
 • Vanaf 36 weken kom je elke week op controle.

In onze praktijk mag dit ook anders. Vooral in de 'miskraamperiode' tot 12 weken, mag je ervoor kiezen om elke 2-3-4 weken te komen.

Nacontrole

Rond 6 weken na de bevalling vindt de nacontrole plaats. Wanneer je onder onze leiding bevallen bent (thuis of in het ziekenhuis), kom je bij degene die je bevalling begeleid heeft op nacontrole op de praktijk. Het is de bedoeling dat je daar zelf een afspraak voor maakt. Wanneer het medisch noodzakelijk is om bij een gynaecoloog op nacontrole te gaan zullen we je dit nadrukkelijk vertellen (bijvoorbeeld wanneer je een keizersnede gehad hebt). Je mag dan natuurlijk ook nog bij ons langskomen!

Wanneer je zwangerschap en bevalling onder leiding van de gynaecoloog geweest is, en wij alleen je kraambed begeleid hebben, dan ga je ook op nacontrole bij de gynaecoloog in het ziekenhuis.

Nacontrole?

 • We bespreken je zwangerschap, bevalling en kraambed
 • Natuurlijk even bijkletsen over hoe alles tot nu toe verlopen is
 • We hebben het over de ontwikkeling van de baby tot nu toe
 • We kijken of medisch gezien alles in orde is
 • We controleren de bloeddruk
 • Op indicatie wordt er bloed geprikt
 • Op indicatie wordt inwendig onderzoek gedaan
 • We bespreken eventuele volgende zwangerschappen/ bevallingen
 • Al je vragen worden natuurlijk besproken
la vie 38

Kinderwens

zwemmers

Zwangerschap

Zwangerschap

Nazorg

Kraamtijd

Anticonceptie

zwemmers